Vormingsmoment voor Begeleiders


 

Als je een leerling begeleidt tijdens zijn of haar rijopleiding, moet je vanaf 1 oktober 2017 een vormingsmoment van drie uur volgen voor je met de begeleiding start.  De prijs van dit vormingsmoment is 20€ per persoon.   Na de cursus ontvangt elke aanwezige een attest waarmee hij of zij kan optreden als begeleider van een kandidaat-bestuurder.   Het attest heeft een geldigheid van 10 jaar.   De begeleider moet verder minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B en mag de laatste drie jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen. De begeleider moet op het voorlopig rijbewijs van de kandidaat-bestuurder vermeld worden en vooraan in het voertuig plaatsnemen

 

In de loop van 2018 vinden de vormingsmomenten voor begeleiders plaats op één van de volgende data:

 

Zaterdag 24 november 2018 van 9 uur tot 12 uur

Dinsdag 4 december 2018 van 18 uur tot 21 uur

Zaterdag 15 december 2018 van 9 uur tot 12 uur

 

In 2019 zal de cursus doorgaan op:

 

Maandag 8 januari 2019 van 18u tot 21u

Zaterdag 27 januari 2019 van 9u tot 12u

Dinsdag 12 februari 2019 van 18u tot 21u

Zaterdag 23 februari 2019 van 9u tot 12u

Woensdag 6 maart 2019 van 18u tot 21u

Zaterdag 30 maart 2019 van 9u tot 12u

Donderdag 4 april 2019 van 18u tot 21u

Zaterdag 27 april 2019 van 9u tot 12u

Maandag 6 mei 2019 van 18u tot 21u

Zaterdag 25 mei 2019 van 9u tot 12u

Maandag 4 juni 2019 van 18u tot 21u

Zaterdag 22 juni 2019 van 9u tot 12u


Een vormingsmoment gaat enkel door als er voldoende aantal deelnemers zijn.  U ontvangt een mail van ons vanaf het moment dat u bent ingeschreven.  Er wordt ook nog een mail verstuurd één dag voordat het vormingsmoment van uw keuze zal doorgaan.

 

U kan zich hier inschrijven, daarbij is het noodzakelijk dat u enkele gegevens van u en van uw zoon of dochter invult.  Controleer zorgvuldig de gegevens die u daar achter laat, want ze zullen ook vermeld worden op het attest dat wij opmaken. Deze gegevens zullen bovendien nauwkeurig gecontroleerd worden door de ambtenaar van uw stad- of gemeentehuis.

U kan uw tevredenheid over deze opleiding hier kwijt