FVB

Bedrijven uit de bouwnijverheid PC 124 (arbeiders) komen in aanmerking voor een tussenkomst voor de opleidingen van de rijbewijzen BE - C – CE.

FVB betaalt een tussenkomst van 5 € (inclusief BTW) per effectief opleidingsuur (theorie- of praktijkopleiding maar geen examenbegeleiding) aan het bouwbedrijf.

Deze regeling geldt niet tijdens het bouwverlof.

Voor deze opleidingen kunnen daarnaast subsidies via de KMO-portefeuille aangevraagd worden.