Rijbewijzen Motorfietsen
Vrachtwagen C met vakbekwaamheid

Wat is vakbekwaamheid?
Is een specifieke opleiding nodig voor de bestuurder van een voertuig categorie C –CE-D-DE.

De vakbekwaamheid wordt behaald indien je slaagt voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen voor het besturen van een voertuig categorie C

De vakbekwaamheid geldt voor een periode van 5 jaar en wordt behouden indien de bestuurder aantoont dat hij tenminste 35 kredietpunten heeft verworven door het volgen van naschoolse vorming gedurende deze periode.

De vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders:
- van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
- van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
- van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
- van voertuigen die gebruikt worden bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
- van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden.
- van voertuigen of combinaties van voertuigen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7.5 ton die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

theorie-examen:wegcode, autotechniek en vakbekwaamheid (voorbereiding door zelfstudie of theorieles in de rijschool).

Het theorie examen bestaat uit 3 delen:
- Deel 1 wegcode + vakbekwaamheid
- Deel 2 case study
- Deel 3 bestaat uit een mondelinge proef die enkel kan op afspraak in examencetrum.

Praktijkopleiding en examen
- Na minstens 8 u rijopleiding met de rijschool wordt het praktijkexamen deel 1 (manoeuvres op privaat terrein) en deel 2 (vakbekwaamheid) afgelegd.
- Na minstens 4 u rijopleiding met de rijschool wordt het praktijkexamen deel 3 openbare weg afgelegd

!! Let op, voor u begint aan een opleiding moet u kiezen of u een rijbewijs met vakbekwaamheid nodig hebt, of niet!!  Voor meer info klik hier

klik hier voor de folder van GOCA

 

Prijzen

Theorieles

  • Cursus theorie 7 uur wegcode (inclusief boek) 160€
  • Cursus theorie 10 uur vakbekwaamheid (inclusief boek) 190€

Praktijklessen & examen

  • 12 uur praktijkles 1.110 €
  • Examenbegeleiding 225€
  • Een uur extra praktijkles 90€

!! Alle prijzen vermeld zijn vrij van BTW!!

!! In deze prijzen is de examenretributie- niet begrepen !!!