Rijbewijzen Motorfietsen
Seniorencursus

Opfrissing theorie wegcode voor senioren.
Bedoeling van deze cursus is aan elke deelnemer een opfrissing te geven van de belangrijkste moeilijkheden betreffende de wegcode.

De cursist maakt kennis met de voornaamste principes betreffende defensief en milieuvriendelijk rijden.